Δημοτικές Εκλογές 2019 - Δήμος Σερρών

Δήμος Σερρών - Σταυροδοσία

Ενσωμάτωση: 155 από 155 (100,0%)
Τελευταία προσθήκη τμήματος: 31/05/2019 12:08:48 (10:37:53 πριν)

Επιλέξτε έναν συνδυασμό για να εμφανίσετε τη σταυροδοσία

Τελευταία ενημέρωση: 24/08/2019 22:46:02